Het online administratiepakket: e-boekhouden.nl richt zich op ondernemers en bedrijven in het MKB. Dit is een groep wat traditioneel gezien ook vaak gebruik maakt van een online CRM oplossing waardoor een koppeling met ABCrm voor de hand ligt.

Sinds kort is deze koppeling actief en standaard aanwezig binnen het CRM systeem. Gebruikers kunnen de koppeling activeren en vervolgens worden de NAW gegevens van klanten en debiteuren over en weer gesynchroniseerd. Concreet betekent dit dat als een Relatie in ABCrm de status klant krijgt, deze onderwater doorgezet wordt naar het online administratiepakket. Vervolgens worden ook alle adres en contactpersonen wijzigingen in beide online systemen up to date gehouden.

 

e-Boekhouden